Reklamace
Reklamovat lze všechny výrobky Apple zakoupené před méně než rokem kdekoliv na světě a takové, k nimž byl dokoupen Apple Care (rozšíření záruky na 3 roky). Na tyto výrobky se vztahuje celosvětová záruka.

Délka záruky se v ČR se řídí pravidly uznávání záruk: Pravidla rozlišují dvě kategorie kupujících - spotřebitele a podnikatele.

Pro spotřebitele platí záruka dle Občanského zákoníku: dva roky

2. rok záruky je automaticky zahrnut v ceně počítače. Pro uznání druhého roku záruky jsou rozhodující údaje uvedené na prodejním dokladu. Pokud z nich nevyplývá, že byl počítač zakoupen k podnikání, je dvouletá záruka uznána automaticky (nejčastěji: na dokladu není IČO kupujícího).

Pro podnikatele (OSVČ) a firmy platí záruka dle Obchodního zákoníku: jeden rok

Pro firemní klientelu i koncové zákazníky lze dokoupit tříletou záruku.

Důležité informace o výrobku
Informace o bezpečnosti & shodě
Přečtěte si před použitím všechny pokyny a informace o bezpečnosti, abyste se vyhnuli zranění. Pro informace o dodržování právních předpisů si přečtěte příručku dodanou k vašemu výrobku.