Nabízíme leasing se společností Grenke Leasing
Grenke Leasing
Jednoduchý postup při uzavírání leasingu
1. Leasingový nájemce (dále jen LN) si vybere předmět leasingu z nabídky dodavatele.

2. Zadá kupní cenu předmětu leasingu do on-line kalkulátoru, který nalezne na www.grenke.cz (pokud k tomu nedojde automaticky, převzetím údajů ze stránek autorizovaného partnera - dodavatele) a odešle údaje ke kalkulaci.

3. LN si zvolí formu leasingu, dobu splácení a klikne na odkaz ve sloupci "Vybrat?". Poté se zobrazí kalkulace leasingu.

4. LN, případně dodavatel vyplní on-line žádost a odešle ji k posouzení.

5. LN nebo dodavatel odešle do GRENKELEASING (faxem e-mailem…) platnou nabídku předmětu leasingu (proforma fakturu, specifikaci…).

6. Do 20 minut po doručení nabídky bude LN a dodavatel informován o výsledku posouzení žádosti o leasing.

7. V případě kladného výsledku - dále bod 10.

8. V opačném případě je třeba ze strany LN odeslat do GRENKELEASING ( faxem, e-mailem…) přehled hospodaření :
Účetnictví: přílohy k daňovému přiznání za minulé účetní období (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce) + rozvaha a výsledovka za aktuální období.
Daňová evidence: daňové přiznání za uplynulé období + výkaz příjmů a výdajů za aktuální období.

9. Do 8 hodin po doručení podkladů bude LN a dodavatel informován o výsledku posouzení žádosti o leasing.

10. V případě kladného rozhodnutí bude s LN a dodavatelem domluvena realizace podpisu leasingové smlouvy. Možnosti zaslání a podpisu leasingové smlouvy:
a. elektronicky - dodavateli (na základě rámcové dohody)
b. elektronicky - LN:
▪ LN budou e-mailem zaslány dokumenty k podpisu
▪ LN formuláře vytiskne a podepíše dle pokynů
▪ dokumenty zašle poštou na adresu GRENKELEASING
▪ neprodleně po obdržení podepsaných formulářů bude zaslána LN a dodavateli objednávka - plná moc, na základě které může dojít k převzetí předmětu leasingu
c. v sídle společnosti GRENKELEASING.

11. Po předání předmětu leasingu zašle dodavatel do GRENKELEASING fakturu-daňový doklad a podepsané potvrzení o převzetí předmětu leasingu.

12. Nejpozději do druhého dne po doručení faktury a potvrzení o převzetí hradí GRENKELEASING dodavateli fakturovanou částku.